สินค้า

MB12-9001

 
 

**กระเป๋าอื่นๆ**

แฟ้มเอกสาร

ทำจาก PU อย่างดี มีความทนทาน

ใช้ใส่กระดาษโน๊ต มาพร้อมช่องเสียบบัตร และปากกา