สินค้า

MB06-9004

 
 

**กระเป๋าเดินทาง**

กระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าเดินทางผ้าทวิวย่น 

มีทั้งสายหูหิ้ว และสายสะพายยาว

มีช่องใส่ของทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง 

รวมทั้งยังมีช่องใส่รองเท้ากีฬา