สินค้า

กระเป๋าซองเงิน

 
 

**กระเป๋าอื่นๆ**

กระเป๋าซองเงิน

ใช้สำหรับใส่เงินของเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ในห้างสรรพสินค้า

วัสดุ ทาโพลีนสีใส มีความแข็งแรงทนทาน

ห่อรอบตัวด้วย กุ้น PP  สามารถเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการ

หัวซิปล็อคเพื่อป้องกันการเปิดจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง