สินค้า

MB02-9001

 
 

**กระเป๋าเอกสาร**

กระเป๋าเอกสาร

ขนาดกระเป๋า สามารถใส่เอกสาร A4 แนวนอนได้

ตัวกระเป๋าทำจาก PVC 426 เนื้อดี 

มีช่องซิปทั้งด้านหน้า และด้านหลัง

เพิ่มความสะดวกด้วยสายสะพายยาว พร้อมที่รองบ่า

โลโก้ ช๊อตตีทอง ตีเงิน เพิ่มความสวยงาม